ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรุณี โสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 0869258782
อีเมล์ : aurunee8782@gmial.com
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2564,09:52  อ่าน 23 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้าน(การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง)ระดับยอดเยี่ยม
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2564,09:52   อ่าน 23 ครั้ง