ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรุณี โสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 0869258782
อีเมล์ : aurunee8782@gmial.com
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2564,09:46  อ่าน 16 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียนระดับเหรียญทองแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2564,09:46   อ่าน 16 ครั้ง