ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย จินดาประสาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
เบอร์โทรศัพท์ : 0932542514
อีเมล์ : nonggirl23@gmail.com
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564,10:56  อ่าน 23 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอน รางวัลอ่านคล่อง เขียนคล่องทั้งห้องเรียน ระดับ เหรียญเงิน ปี 2564
รายละเอียดผลงาน
ในการประเมิน อ่านคล่อง เขียนคล่อง ทั้งห้องเรียน ชั้น ป.2
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564,10:56   อ่าน 23 ครั้ง