ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย จินดาประสาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
เบอร์โทรศัพท์ : 0932542514
อีเมล์ : nonggirl23@gmail.com
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564,08:51  อ่าน 15 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดเล็ก ปี 2563
รายละเอียดผลงาน
โครงการคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564,08:51   อ่าน 15 ครั้ง