ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูผู้สอนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับยอดเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นายทนงศักดิ์ สุตะพันธ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,21:48  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูผู้สอนที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 4 ขึ้นไป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขนิษฐา หุ่นสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,21:45  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูผู้สอนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ระดับยอดเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหรรษา บุญนายืน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,21:43  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูผู้สอนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับดีเด่น ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพร ครุธจู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,15:44  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธนพร เอี่ยมทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,15:23  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหรรษา บุญนายืน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,15:17  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพร ครุธจู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,15:13  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพร ครุธจู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,15:07  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูผู้สอนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับยอดเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นายทนงศักดิ์ สุตะพันธ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2563,07:52  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูผู้สอนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับยอดเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขนิษฐา หุ่นสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2563,07:49  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..