ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผ่านการประเมินคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ระดับดีเด่น ประเภทครูผู้สอน
ชื่ออาจารย์ : นางเกศชฎากานต์ พุ่มพวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2563,15:24  อ่าน 182 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูผู้สอนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับยอดเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นายทนงศักดิ์ สุตะพันธ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,21:48  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูผู้สอนที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 4 ขึ้นไป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขนิษฐา หุ่นสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,21:45  อ่าน 227 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูผู้สอนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ระดับยอดเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหรรษา บุญนายืน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,21:43  อ่าน 289 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธนพร เอี่ยมทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,15:23  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหรรษา บุญนายืน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,15:17  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูผู้สอนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับยอดเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นายทนงศักดิ์ สุตะพันธ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2563,07:52  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูผู้สอนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับยอดเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขนิษฐา หุ่นสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2563,07:49  อ่าน 172 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื่อง หัวข้อ "ภูมิปัญญาท้องถิ่น:ของกิน ของเล่น ของใช้"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธนพร เอี่ยมทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,08:45  อ่าน 179 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : จัดนิทรรศการสมัชชาคุณธรรม ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย จินดาประสาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2563,12:10  อ่าน 286 ครั้ง
รายละเอียด..