ผลงานครู
ชื่อผลงาน : จัดนิทรรศการสมัชชาคุณธรรม ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย จินดาประสาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2563,12:10  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดี ผู้ทรงคุณธรรม สกสค.จังหวัดสุโขทัย
ชื่ออาจารย์ : นายนพดล อินทร์ลับ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2563,17:28  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2562 ครั้งที่ 40
ชื่ออาจารย์ : นายนพดล อินทร์ลับ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2563,17:21  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองการทบทวนมติ ก.ค.ศ.
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย จินดาประสาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,17:55  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย จินดาประสาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,12:54  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเชิญเป็นวิทยากรโรงเรียนปลอดขยะ ให้ความรู้คณะครู ชุมชน ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย จินดาประสาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,12:53  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล MOE AWARDS สาขาคุณธรรม จริยธรรม ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย จินดาประสาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,12:52  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล MOE AWARDS ด้านการแก้ไขป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย จินดาประสาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,12:51  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศครูผู้สอนยอดเยี่ยม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางอรทัย จินดาประสาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,12:49  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงระดับชั้นป4-6 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรุณี โสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2563,21:16  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..