ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลหญิง 7 คน (ระดับประถมศึกษา)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกิ่งนภา แสงคำ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,13:57   อ่าน 89 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลหญิง 7 คน (ระดับประถมศึกษา)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปิ่นหทัย แตงอ่อน
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,13:55   อ่าน 77 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลหญิง 7 คน (ระดับประถมศึกษา)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจีรนันท์ บัวผัน
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,13:54   อ่าน 80 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลหญิง 7 คน (ระดับประถมศึกษา)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงมธรส จันทร์ทุ่ง
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,13:51   อ่าน 85 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลหญิง 7 คน (ระดับประถมศึกษา)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำปาน
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,13:50   อ่าน 50 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลหญิง 7 คน (ระดับประถมศึกษา)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิชญ์สินี แจ่มทุ่ง
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,13:50   อ่าน 42 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลหญิง 7 คน (ระดับประถมศึกษา)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิรภิญญา แจ่มทุ่ง
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,13:48   อ่าน 46 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน (รุ่นอายุ10ปี)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพัฒน์ฐพนต์ จำเนียรศาล
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,13:45   อ่าน 48 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน (รุ่นอายุ10ปี)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนาธิป เม้าทุ่ง
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,13:45   อ่าน 46 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน (รุ่นอายุ10ปี)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายคเชนทร์ ทองสิงห์
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,13:44   อ่าน 43 ครั้ง