ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงมิลลิล เกตุอุบล
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,15:36   อ่าน 28 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเปรมณีย์ อินทร์นา
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,15:34   อ่าน 25 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพรนภัส จิ๋วน๊อต
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,15:31   อ่าน 27 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนัทชนัน เกตุอุบล
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,15:28   อ่าน 19 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภัคจิรา หมื่นมะโน
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,15:26   อ่าน 22 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื่องหัวข้อ "ภูมิปัญญาท้องถิ่น:ของกิน ของเล่น ของใช้"
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงมธรส จันทร์ทุ่ง
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,08:49   อ่าน 39 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบเข้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GP) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศิริศักดิ์ หยกพิริยกุล
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2563,14:06   อ่าน 74 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบเข้าห้องเรียนความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกมลเนตร หลำทุ่ง
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2563,14:06   อ่าน 70 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบเข้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GP) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวิศรุต เค้าเงื่อน
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2563,14:04   อ่าน 85 ครั้ง