พนักงานราชการ

น.ส.จุฬารัตน์ แดงอิ่ม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1