กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายทนงศักดิ์ สุตะพันธ์
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์