ปฐมวัย

นางอรัญญา ขันอินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางเกศชฎากานต์ พุ่มพวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1