ปฐมวัย

นางเกศชฎากานต์ พุ่มพวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางนิสากร วุฒิสารเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2