ปฐมวัย

นางเกศชฎากานต์ พุ่มพวง
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0882731658
อีเมล์ : ketchadakan1658@gmail.com

นางนิสากร วุฒิสารเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3