ประกาศโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 26) 02 มิ.ย. 64