ผลงานโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 4 ขึ้นไป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดีเด่น
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 63
โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับยอดเยี่ยม
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 63
โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับยอดเยี่ยม
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 63
โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับดีเด่น ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 63
ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงการคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 63
ได้รับรางวัลเหรียญทอง สถานศึกษาที่มีผลงานคลิป VDO ดีเด่น
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 63
โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับยอดเยี่ยม
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 63
เกียรติบัติการประกวดพูดเล่าเรื่องหัวข้อ "ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้"
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 63