ผลงานโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับยอดเยี่ยม
โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับยอดเยี่ยม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,21:53   อ่าน 3409 ครั้ง