ข่าวประชาสัมพันธ์
News 22 แจ้งแก้ไขประกาศประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 11 มิ.ย.256 เวลา 9.00 น.เลื่อนเป็น เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป เนื่องจากหมู่ 9 มีการประชุมกับท่านนายอำเภอคีรีมาศ

เรื่อง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาล 2 - ป.6 ทุกท่าน

          ตามที่ได้มีบริษัทเครื่องกรองน้ำแห่งหนึ่ง มาจำหน่ายในชุมชน ต.ทุ่งหลวงและผู้ปกครองได้ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ดังกล่าว บัดนี้หน่วยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังให้กับชุมชนเรียบร้อยแล้ว ผลเป็นปกติ
         
          ดังนั้นเพื่อให้การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสุโขทัย (ศบค.สท) และของโรงเรียน ให้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการ ได้แก่ 1. คัดกรองวัดไข้ 2.สวมหน้ากาก 3.ล้างมือ 4.เว้นระยะห่าง 5.ทำความสะอาด 6.ลดแออัด

         โรงเรียนฯจึงได้กำหนดให้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใน วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.เลื่อนเป็นเวลา 13.00 น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนประจำชั้นนักเรียน ทุกชั้นเรียน เพื่อลดจำนวนผู้เข้าประชุมไม่เกิน 50 คน ต่อห้องเรียน เพื่อลดการแออัด


           หมายเหตุ 1. ให้มาเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนเท่านั้น 2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ทุกคน

           ห้องประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ห้องที่ 1. ชั้น อนุบาล 2 จำนวนนักเรียน 10 คน ประชุมที่ ชั้นล่าง อาคาร 1 อยู่ด้านข้างหน้าโรงเรียน
ห้องที่ 2. ชั้น อนุบาล 3 จำนวนนักเรียน 8 คน ประชุมที่ ชั้นล่าง อาคาร 1 อยู่ด้านข้างหน้าโรงเรียน
ห้องที่ 3. ชั้น ป.1 จำนวนนักเรียน 12 คน ประชุมที่ ชั้น 2 อาคาร 1 อยู่ด้านข้างหน้าโรงเรียน
ห้องที่ 4. ชั้น ป.2 จำนวนนักเรียน 21 คน ประชุมที่ ชั้น 2 อาคาร 1 อยู่ด้านข้างหน้าโรงเรียน
ห้องที่ 5. ชั้น ป.3 จำนวนนักเรียน 28 คน ประชุมที่ ชั้น 2 อาคาร 1 อยู่ด้านข้างหน้าโรงเรียน
ห้องที่ 6. ชั้น ป.4 จำนวนนักเรียน 22 คน ประชุมที่ ชั้น 2 อาคาร 2 อยู่ด้านข้างหลังโรงเรียน
ห้องที่ 7. ชั้น ป.5 จำนวนนักเรียน 21 คน ประชุมที่ ชั้น 2 อาคาร 2 อยู่ด้านข้างหลังโรงเรียน
ห้องที่ 8. ชั้น ป.6 จำนวนนักเรียน 24 คน ประชุมที่ ชั้น 2 อาคาร 2 อยู่ด้านข้างหลังโรงเรียน

               รวมทั้งหมด  146  คน

 
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2564,12:44   อ่าน 73 ครั้ง