ข่าวประชาสัมพันธ์
News 20 กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรื่อง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาล 2 - ป.6 ทุกท่าน

          ด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระรอกใหม่ในทั่วประเทศมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ รวมทั้งจังหวัดสุโขทัย โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) มีความห่วงใย ความปลอดภัยทางสุขภาพของผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนฯทุกคน

          ดังนั้นเพื่อให้การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสุโขทัย (ศบค.สท) และของโรงเรียน ให้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการ ได้แก่ 1. คัดกรองวัดไข้ 2.สวมหน้ากาก 3.ล้างมือ 4.เว้นระยะห่าง 5.ทำความสะอาด 6.ลดแออัด

          โรงเรียนฯจึงได้กำหนดให้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันพฤหัสที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนประจำชั้นนักเรียน ทุกชั้นเรียน เพื่อลดจำนวนผู้เข้าประชุมไม่เกิน 50 คน ต่อห้องเรียน เพื่อลดการแออัด

           หมายเหตุ 1. ให้มาเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนเท่านั้น 2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ทุกคน

           ห้องประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ห้องที่ 1. ชั้น อนุบาล 2 จำนวนนักเรียน 10 คน ประชุมที่ ชั้นล่าง อาคาร 1 อยู่ด้านข้างหน้าโรงเรียน
ห้องที่ 2. ชั้น อนุบาล 3 จำนวนนักเรียน 8 คน ประชุมที่ ชั้นล่าง อาคาร 1 อยู่ด้านข้างหน้าโรงเรียน
ห้องที่ 3. ชั้น ป.1 จำนวนนักเรียน 12 คน ประชุมที่ ชั้น 2 อาคาร 1 อยู่ด้านข้างหน้าโรงเรียน
ห้องที่ 4. ชั้น ป.2 จำนวนนักเรียน 21 คน ประชุมที่ ชั้น 2 อาคาร 1 อยู่ด้านข้างหน้าโรงเรียน
ห้องที่ 5. ชั้น ป.3 จำนวนนักเรียน 28 คน ประชุมที่ ชั้น 2 อาคาร 1 อยู่ด้านข้างหน้าโรงเรียน
ห้องที่ 6. ชั้น ป.4 จำนวนนักเรียน 22 คน ประชุมที่ ชั้น 2 อาคาร 2 อยู่ด้านข้างหลังโรงเรียน
ห้องที่ 7. ชั้น ป.5 จำนวนนักเรียน 21 คน ประชุมที่ ชั้น 2 อาคาร 2 อยู่ด้านข้างหลังโรงเรียน
ห้องที่ 8. ชั้น ป.6 จำนวนนักเรียน 24 คน ประชุมที่ ชั้น 2 อาคาร 2 อยู่ด้านข้างหลังโรงเรียน

               รวมทั้งหมด  146  คน

โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2564,11:47   อ่าน 49 ครั้ง