ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เปิดเรียน
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 64
สุขสันต์วันเด็ก 2564
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 64
4 ม.ค.64 แจ้งผู้ปกครอง เรื่อง ให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ตั
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
การปรับรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิธีออนไลน์
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 64
สู้ โควิด-19
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
คำขวัญวันเด็ก 2564
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ ปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 63
9 พ.ย.63 แสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.สท.1 และ รองฯ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ สพป.สท.1
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 63
ผอ.นพดล อินทร์ลับ ร่วมขบวนแห่ไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน รอบตลาดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 63
ขอขอบคุณ ผอ.ไพรวัลย์ ทินมณี ผู้อำนวยการเขต 8 โลตัส ได้อนุเคราะห์ แอลกอฮอล์
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 63
ปลูกต้นกล้าทำความดีสู่โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 63
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุตริตทุกรูปแบบ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 63
21 ก.ค. 2563 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับครูคณิตศาสตร์คนใหม่
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 63
1 ก.ค.2563 ผอ.นพดล อินทร์ลับ และคณะครู
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 63
1 ก.ค.2563 ผู้ปกครอง นำหน้ากากอนามัยแบบผ้า มอบให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 63
1 ก.ค.2563 เปิดเรียนวันแรก ยุคโควิค19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 63
แจ้งประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 63
10 มิ.ย.2563 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนวน
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 63