ข่าวประชาสัมพันธ์
News24 ประชุมผู้ปกครอง เทอม1 ปีการศึกษา 2564
News23 ผอ.นพดล อินทร์ลับ ร่วมกิจกรรมชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติด
News 22 แจ้งแก้ไขประกาศประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 11 มิ.ย.256 เวลา 9.00 น.เลื่อนเป็น เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป เนื่องจากหมู่ 9 มีการประชุมกับท่านนายอำเภอคีรีมาศ
แจ้งงดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 10 มิ.ย.2564
News 20 กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
News19 ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564
ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กลุ่มรอยต่อ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19)
ประกาศขอความร่วมมือการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง (กักตัว14วัน)
News10 ทัศนศึกษาของนักเรียนอ.2-ป.6
News9 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันนักเรียนอ.3,ป.6
News8 การประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย
News7 มอบเกียรติบัตร RT นักเรียนป.1
News6 รองฯญาณินท์และศน.สมปอง ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ป.3
รับมอบบริจาคสี จำนวน 30 ถัง
ผลการประเมิน NT ป.3 ปี 2563 ระดับชาติ
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ปรับปรุง)
ข่าวสาร Covid19
ผลการทดสอบระดับชาติ onet ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
ประกาศผลการประเมินความสามารถการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ covid-19
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2564
News5
News4
News3
news2
News1
ประชาสัมพันธ์เปิดเรียน
สุขสันต์วันเด็ก 2564