ภาพกิจกรรม
26 พฤศจิกายน 2564 โครงการน้ำดื่มสะอาดสำหรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) จากมูลนิธิกสิกรไทย
26 พฤศจิกายน 2564 วันนี้ ผอ.นพดล อินทร์ลับ รับมอบ ถังน้ำดื่มโครงการน้ำดื่มสะอาดสำหรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) จากมูลนิธิกสิกรไทย โดยการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนกับโรงเรียนเพื่อสุขภาพอนามัยของผู้เรียนและบุคลากร ตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียน วิถีใหม่แห่งยุคโควิด-19
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2564,14:31   อ่าน 35 ครั้ง