ภาพกิจกรรม
26 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสุขภาพนักเรียนและครู ได้ติดตั้งม่านกันแดดในห้องเรียน ชั้น ป.4 เรียบร้อย ด้วยสีฟ้าสบายตา เข้ากับเสื้อนักเรียนที่ใส่ประจำวันศุกร์ด้วยผ้าไทย
26 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสุขภาพนักเรียนและครู ได้ติดตั้งม่านกันแดดในห้องเรียน ชั้น ป.4 เรียบร้อย ด้วยสีฟ้าสบายตา เข้ากับเสื้อนักเรียนที่ใส่ประจำวันศุกร์ด้วยผ้าไทย ซึ่งเป็นสีหนึ่งประจำโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ฟ้า-ชมพู เป็นหนึ่งในนโยบายพัฒนาห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอน น่าอยู่ น่าเรียน
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2564,14:29   อ่าน 32 ครั้ง