ภาพกิจกรรม
24 พฤศจิกายน 2564 วันนี้ภาคบ่าย ครูสมนึก หริ่งกัน ครูจิตอาสา มาสอนศิลปะนักเรียน (ปฏิบัติจริง) โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
24 พฤศจิกายน 2564 วันนี้ภาคบ่าย ครูสมนึก หริ่งกัน ครูจิตอาสา มาสอนศิลปะนักเรียน (ปฏิบัติจริง) โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผอ.นพดล อินทร์ลับ ขอขอบคุณครูนึก ที่อุทิศ เสียสละเวลา ให้ความรู้เด็กๆทุ่งหลวง ความดี คนดี จิตอาสา เด็กๆจะสานต่อครูนึก เพื่อเป็นคนดีคู่สังคมต่อไป "คนดีจิตอาสาที่สังคมต้องการ" สนองนโยบาย การมีส่วนร่วม ฝึกทักษะการเรียนรู้ มุ่งสู่อาชีพ ภายในสถานศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน.
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2564,14:25   อ่าน 31 ครั้ง