ภาพกิจกรรม
24 พ.ค.2564 ร่วมด้วยช่วยกัน ชุมชนเข้มแข็ง ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลทุ่งหลวงมาช่วยล้างทำความสะอาดให้โรงเรียน
24 พ.ค.2564  ร่วมด้วยช่วยกัน ชุมชนเข้มแข็ง ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลทุ่งหลวงมาช่วยล้างทำความสะอาดให้โรงเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ตามมาตรการ Covid-19 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้.
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2564,10:00   อ่าน 10 ครั้ง