ภาพกิจกรรม
12 พฤษภาคม 2564 นายนพดล อินทร์ลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายนพดล อินทร์ลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กลุ่มรอยต่อ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) จำนวน 3 ทุนๆละ 800 บาท ณ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) สพป.สุโขทัย เขต 1 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2564,09:53   อ่าน 15 ครั้ง