ภาพกิจกรรม
10 พ.ค.2564 : ประชุมครูและบุคลากร online เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ครั้งที่ 2/2564 เวลา 09.00 น. Work From Home ในสถานการณ์ Covid19 ระบาด.
10 พ.ค.2564  : ประชุมครูและบุคลากร online เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ครั้งที่ 2/2564 เวลา 09.00 น. Work From Home ในสถานการณ์ Covid19 ระบาด.
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2564,16:23   อ่าน 27 ครั้ง