ภาพกิจกรรม
5 พ.ค.2564 ผลการประเมิน NT ป.3 ปี 2563 ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย ผลการประเมินสูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้าน
5 พ.ค.2564 ผลการประเมิน NT ป.3 ปี 2563 ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย ผลการประเมินสูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้าน ขอชื่นชม คณะครูที่มีส่วนพัฒนาผู้เรียน
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2564,16:19   อ่าน 27 ครั้ง