ภาพกิจกรรม
21 เม.ย.64 ประกาศการทดสอบระดับชาติ onet ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.6 ผลการทดสอบ สูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระ ขอชื่นชมและขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพัฒนาผู้เรียน ทุกคน
21 เม.ย.64  ประกาศการทดสอบระดับชาติ onet ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.6  ผลการทดสอบ สูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระ ขอชื่นชมและขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพัฒนาผู้เรียน 
ทุกคน
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2564,16:16   อ่าน 26 ครั้ง