ภาพกิจกรรม
12 ก.ย.2563 เรียนชดเชยช่วงหยุดโควิด และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและพิจารณาทุนเสมอภาคกสศ.โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2563
วันเสาร์ที่ 12 ก.ย.2563 เรียนชดเชยช่วงหยุดโควิด และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและพิจารณาทุนเสมอภาคกสศ.โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,11:10   อ่าน 4 ครั้ง