ภาพกิจกรรม
9 ก.ย.2563 นำนโยบายสู่ผู้เรียน ส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง
วันพุธที่ 9 ก.ย.2563 นำนโยบายสู่ผู้เรียน ส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง การทำสบู่เหลว ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ เพื่อเป็นทักษะชีวิตให้ผู้เรียนได้ลงมือทำจริง
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,11:04   อ่าน 6 ครั้ง