ภาพกิจกรรม
8 ก.ย.2563 พัฒนา ส่งเสริม ผู้เรียนให้มีทักษะ ประสบการณ์ เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง รักถิ่นเกิด
วันอังคารที่ 8 ก.ย.2563 พัฒนา ส่งเสริม ผู้เรียนให้มีทักษะ ประสบการณ์ เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง รักถิ่นเกิด พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนที่ยั่งยืนในอนาคต เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป.
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,10:41   อ่าน 2 ครั้ง