ภาพกิจกรรม
11 ก.ค.2563 สอนชดเชยวันแรก เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563
11 ก.ค.2563 สอนชดเชยวันแรก เทอม 1 ปีการศึกษา 2563
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563
- ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาผู้เรียน ช่วงโควิด
- กำกับมาตรการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
- ติดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- สร้างขวัญกำลังใจบุคลากร
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2563,15:27   อ่าน 20 ครั้ง