ภาพกิจกรรม
10 ก.ค.2563 นำคณะครูและนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
10 ก.ค.2563 นำคณะครูและนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2563,15:22   อ่าน 27 ครั้ง