ภาพกิจกรรม
9 กค. 2563 รับการนิเทศ จากเขต ขอบคุณท่าน ผอ.ภิญโญ บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สท.1
วันพฤหัสที่ 9 ก.ค. 2563
รับการนิเทศ จากเขต ขอบคุณท่าน ผอ.ภิญโญ บุญมา หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สท.1 และคณะ ตรวจเยี่ยม โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)

โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2563,15:17   อ่าน 41 ครั้ง