ภาพกิจกรรม
27 มิ.ย.2563 ได้ฤกษ์ยกเสาธงโรงเรียน
27 มิ.ย.2563 ได้ฤกษ์ยกเสาธงโรงเรียน พัฒนาเสริมต่อบริบท อาคารสถานที่ เพื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง คู่ชุมชน ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2563,19:47   อ่าน 26 ครั้ง