ภาพกิจกรรม
15 มิ.ย.2563 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล และะการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
15 มิ.ย.2563 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล และะการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดย ผอ.ชูชาติ ขาวป้อม ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า และ ศน.สมปอง ราษี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้.
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2563,19:08   อ่าน 8 ครั้ง