News
Activity
COVID-19
School results
โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 4 ขึ้นไป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดีเด่น
คลังสื่อออนไลน์
Education News
Executive

Mr.noppadon inlub
Director
    กันยายน 2563   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 45
6 7 8 9101112
13141516 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27282930   
Calendar
01 ก.ย. 63
ประชุมวางแผนการดำเนินงานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประเมินผลคณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
02 ก.ย. 63
ประชุมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า
03 ก.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
06 ก.ย. 63 ถึง 20 ก.ย. 63
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
08 ก.ย. 63
รับการชี้แจงเตรียมการนิเทศบูรณาการโดยใชัพื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
17 ก.ย. 63
งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างมุทิตาจิตอำเภอคีรีมาศ ปี 2563
19 ก.ย. 63 ถึง 20 ก.ย. 63
ประชุมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกาา
21 ก.ย. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่1/2563 ครั้งที่ 2
21 ก.ย. 63
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการสนับสนุนโรงเรียนคอนเน็กซ์ อีดี ในการดูแลของกลุ่มทรู
22 ก.ย. 63
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Symposium) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
23 ก.ย. 63 ถึง 24 ก.ย. 63
พานักเรียนชั้นป.1 ตรวจสุขภาพช่องปาก รพ.คีรีมาศ
25 ก.ย. 63
การมอบโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice) การจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย
26 ก.ย. 63 ถึง 27 ก.ย. 63
การอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ว21/2560
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
Link
Stats
Start 07/03/2020
Last Update 18/09/2020
Visitors 58660
Page Views 73030