ติดต่อเรา
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
25 หมู่ที่ 9 บ้านวังยาง   ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160
เบอร์โทรศัพท์ 0956314251
Email : krunoph@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ-วัดบึง-103430537950244


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
https://goo.gl/maps/kzAfSYoWBehjsmxRA