ติดต่อเรา
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
25 หมู่ที่ 9 บ้านวังยาง   ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160
เบอร์โทรศัพท์ 0956314251
Email : krunoph@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ-วัดบึง-103430537950244


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
https://www.google.com/maps/dir/16.8787968,99.7982208/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8(%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87)+%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+9,+%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87+%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2,+64160/@16.8870047,99.7880673,15z/data=!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x30de51e7efb87be7:0x3f2213ba9130f430!2m2!1d99.7960637!2d16.8837621